• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

Mực in Laser đen trắng HP 93A (CZ192A)
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

Mực in Laser đen trắng HP 93A (CZ192A)

[/mota]

[chitiet]

Mực in Laser đen trắng HP 93A (CZ192A)
Mực in Laser đen trắng HP 93A (CZ192A)


Loại mực in: Mực in HP Laser đen trắng
Màu sắc: Hộp mực màu đen
Mã mực : HP – 93A CZ192A) (Black)
Loại máy in sử dụng : HP HP M435NW, M706N
Dung lượng : In khoảng 12.000 trang (với độ che phủ 5%)[/chitiet]Mực in Laser đen trắng HP 93A (CZ192A)
Mực in Laser đen trắng HP 93A (CZ192A)

Super store
Super store
Super store0937 370 020