• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...


[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

Máy In HP M706N - Khổ A3

[/mota]

[chitiet]

Máy In HP M706N - Khổ A3
Máy In HP M706N - Khổ A3
- Print speed: 35 PPM for A4, 18 PPM for A3, first page out: 9 sec.
- Print resolution: 1200x1200 dpi.
- HP e print, auto on - off. HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3 emulation, PCLm,1 USB 2.0 device port; 1 fast Ethernet 10/100
- Professor: 750 MHZ, 100-sheet multipurpose tray,250-sheet tray 2,500-sheet tray 3: Optional, Ethernet networking
- HP ePrint, Memmory: 256MB, Professor: 750MHZ, output: 250 sheet
- CARIDGE: CZ192A( 12,000 PAGES)
- Bào Hành: 1 Năm

[/chitiet]Máy In HP M706N - Khổ A3
Máy In HP M706N - Khổ A3

Super store
Super store
Super store0937 370 020