• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

HP 920XL CD972A Vàng/973A Đỏ/974A Xanh Tem Chính Hãng
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

HP 920XL CD972A Vàng/973A Đỏ/974A Xanh Tem Chính Hãng

[/mota]

[chitiet]

HP 920XL CD972A Vàng/973A Đỏ/974A Xanh Tem Chính Hãng
HP 920XL CD972A Vàng/973A Đỏ/974A Xanh Tem Chính Hãng
Mực chính hãng
- Mã mực : Colour InkJet Cartridge (CD972A / 973A / 974A  )
- Loại mực : In phun màu Vàng / Đỏ / Xanh
- Dung lượng in : 700 trang độ phủ tiêu chuẩn 5%
- Các dòng máy in sử dụng :
+ HP OJ 6000/ 6500/ 7000

[/chitiet]HP 920XL CD972A Vàng/973A Đỏ/974A Xanh Tem Chính Hãng
HP 920XL CD972A Vàng/973A Đỏ/974A Xanh Tem Chính Hãng

Super store
Super store
Super store0937 370 020