• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

HP 61 - CH562W TriColour Tem Chính Hãng
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

HP 61 - CH562W TriColour Tem Chính Hãng

[/mota]

[chitiet]

HP 61 - CH562W TriColour Tem Chính Hãng
HP 61 - CH562W TriColour Tem Chính Hãng

Mực chính hãng
Mã mực : TriColour InkJet Print Cartridge (CH562W)
Loại mực : In phun màu xanh, đỏ, vàng
Dung lượng in : 165 trang độ phủ tiêu chuẩn 5%
Các dòng máy in sử dụng :
 + HP DESKJET 1000, 1010, 1050
[/chitiet]HP 61 - CH562W TriColour Tem Chính Hãng
HP 61 - CH562W TriColour Tem Chính Hãng

Super store
Super store
Super store0937 370 020