• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

HP 131A CF211A Xanh /212A Vàng/213A Đỏ Tem Chính Hãng
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

HP 131A CF211A Xanh /212A Vàng/213A Đỏ Tem Chính Hãng

[/mota]

[chitiet]

HP 131A CF211A Xanh /212A Vàng/213A Đỏ Tem Chính Hãng
HP 131A CF211A Xanh /212A Vàng/213A Đỏ Tem Chính Hãng
Mực chính hãng
- Mã mực : Colour InkJet Cartridge (CF211A / CF212A / CF213A )
- Loại mực : In phun màu Xanh, Vàng, Đỏ
- Dung lượng in : 1800 trang độ phủ tiêu chuẩn 5%

[/chitiet]HP 131A CF211A Xanh /212A Vàng/213A Đỏ Tem Chính Hãng
HP 131A CF211A Xanh /212A Vàng/213A Đỏ Tem Chính Hãng

Super store
Super store
Super store0937 370 020