• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

HP 125A CB541A Xanh/542A Vàng/543A Đỏ Tem Chính Hãng
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

HP 125A CB541A Xanh/542A Vàng/543A Đỏ Tem Chính Hãng

[/mota]

[chitiet]

HP 125A CB541A Xanh/542A Vàng/543A Đỏ Tem Chính Hãng
HP 125A CB541A Xanh/542A Vàng/543A Đỏ Tem Chính Hãng

Mực chính hãng
Mã mực : Colour InkJet Cartridge (CB541A / CB542A / CB543A )
Loại mực : In phun màu Xanh, Vàng, Đỏ
Dung lượng in : 1400 trang độ phủ tiêu chuẩn 5%
Các dòng máy in sử dụng : 
 + HP COLOR LASERJET CP1215/ 1515/ 1518
[/chitiet]HP 125A CB541A Xanh/542A Vàng/543A Đỏ Tem Chính Hãng
HP 125A CB541A Xanh/542A Vàng/543A Đỏ Tem Chính Hãng

Super store
Super store
Super store0937 370 020