• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

Chuột Wireless Logitech M280 - Wireless
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

Chuột Wireless Logitech M280 - Wireless

[/mota]

[chitiet]

Chuột Wireless Logitech M280 - Wireless
Chuột Wireless Logitech M280 - Wireless

- Resolution: 1000 dpi
- Pin: 1 AA
- Wireless system: 2.4 GHz
- Khoảng cách: 10m
- Bảo Hành: 1 Năm
[/chitiet]Chuột Wireless Logitech M280 - Wireless
Chuột Wireless Logitech M280 - Wireless

Super store
Super store
Super store0937 370 020