• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I7-7700 - 3.60 Ghz
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I7-7700 - 3.60 Ghz

[/mota]

[chitiet]

Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I7-7700 - 3.60 Ghz
Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I7-7700 - 3.60 Ghz

- Socket 1151
- Tốc độ xung nhịp : 3.60 Ghz
- Cache 6 MB
- 4 core - 8 threads
- GPU Intel HD 630
[/chitiet]Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I7-7700 - 3.60 Ghz
Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I7-7700 - 3.60 Ghz

Super store
Super store
Super store0937 370 020