• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I3-7100 - 3.90 Ghz
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I3-7100 - 3.90 Ghz

[/mota]

[chitiet]

Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I3-7100 - 3.90 Ghz
Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I3-7100 - 3.90 Ghz


- Socket 1151 
- Tốc độ xung nhịp : 3.90 Ghz 
- Cache 3 MB 
- 2 core - 4 threads 
- GPU Intel HD 630
[/chitiet]Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I3-7100 - 3.90 Ghz
Bộ Vi Xử Lý Intel® Core™ I3-7100 - 3.90 Ghz

Super store
Super store
Super store0937 370 020