• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Pentium Dual G4400 - 3.30 Ghz
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Pentium Dual G4400 - 3.30 Ghz

[/mota]

[chitiet]

Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Pentium Dual G4400 - 3.30 Ghz
Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Pentium Dual G4400 - 3.30 Ghz

- Socket 1151
- Tốc độ xung nhịp : 3.30 Ghz
- Cache 3 MB
- 2 core  2 threads
- GPU Intel HD 510
[/chitiet]Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Pentium Dual G4400 - 3.30 Ghz
Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Pentium Dual G4400 - 3.30 Ghz

Super store
Super store
Super store0937 370 020