• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Core™ I5-4690 ( 3.50 Ghz ) - SK 1150
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Core™ I5-4690 ( 3.50 Ghz ) - SK 1150

[/mota]

[chitiet]

Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Core™ I5-4690 ( 3.50 Ghz ) - SK 1150
Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Core™ I5-4690 ( 3.50 Ghz ) - SK 1150

- Socket 1150

- Tốc độ xung nhịp : 3.50 Ghz

- Cache 6 MB

- 4 core - 4 threads

- GPU Intel HD 4600
[/chitiet]Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Core™ I5-4690 ( 3.50 Ghz ) - SK 1150
Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Core™ I5-4690 ( 3.50 Ghz ) - SK 1150

Super store
Super store
Super store0937 370 020