• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

Bàn Phím Có Dây E-BLUE™ - Polygon - EKM075
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

Bàn Phím Có Dây E-BLUE™ - Polygon - EKM075

[/mota]

[chitiet]

Bàn Phím Có Dây E-BLUE™ - Polygon - EKM075
Bàn Phím Có Dây E-BLUE™ - Polygon - EKM075

- Giao diện: USB 2.
- Số lượng phím: 104 - có 8 phím mầu xanh thay thế
- Cáp bàn phím dài: 1.65M, Switch Life: 10 triệu lần, Chuyên Game
- Bảo Hành: 1 Năm
[/chitiet]Bàn Phím Có Dây E-BLUE™ - Polygon - EKM075
Bàn Phím Có Dây E-BLUE™ - Polygon - EKM075

Super store
Super store
Super store0937 370 020