• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

APC Back-UPS BX800LI-MS
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

APC Back-UPS BX800LI-MS

[/mota]

[chitiet]

APC Back-UPS BX800LI-MS
APC Back-UPS BX800LI-MS

- Back UPS 800VA with AVR, IEC, 230V APC Back-UPS, 415 Watts /800 VA, Input 230V / Output 230V
- Thời gian lưu điện khoảng 10 phút[/chitiet]APC Back-UPS BX800LI-MS
APC Back-UPS BX800LI-MS

Super store
Super store
Super store0937 370 020