• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

069032S-002 Intermec 3600SP Printhead 203dpi Original
[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

069032S-002 Intermec 3600SP Printhead 203dpi Original

[/mota]

[chitiet]

069032S-002 Intermec 3600SP Printhead 203dpi Original
069032S-002 Intermec 3600SP Printhead 203dpi Original

Compatibility: Intermec 069032S-002 Thermal Print Head (069032S-002)
Compatible Products:Intermec 3600SP Printer
Product Description: This item is brand-new, factory sealed.
Product Type: Printhead
Resolution: 203dpi Thermal Printhead 8dot/mm
For Manufacturer Part Number:069032S-002
Manufacturer:Intermec[/chitiet]069032S-002 Intermec 3600SP Printhead 203dpi Original
069032S-002 Intermec 3600SP Printhead 203dpi Original

Super store
Super store
Super store0937 370 020