• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in mã vạch, Mực in, Máy quét mã vạch, Máy in...

SATO CG408TT DIRECT THERMAL & THERMAL TRANSFER LABEL ( BARCODE ) PRINTER

[giaban]0,000,000[/giaban]

[giacu]0,000,000[/giacu]

[hot]10%[/hot]

[masp]BLS 01[/masp]

[mota]

SATO CG408TT DIRECT THERMAL & THERMAL TRANSFER LABEL ( BARCODE ) PRINTER

[/mota]

[chitiet]

SATO CG408TT DIRECT THERMAL & THERMAL TRANSFER LABEL ( BARCODE ) PRINTER

203 dpi
4.1 Inch Print Width
Direct Thermal-Thermal Transfer Label Printer
USB
Anti-microbial casing ideal for clinical healthcare environments

SATO CG408TT DIRECT THERMAL & THERMAL TRANSFER LABEL ( BARCODE ) PRINTER
[/chitiet]SATO CG408TT DIRECT THERMAL & THERMAL TRANSFER LABEL ( BARCODE ) PRINTER
SATO CG408TT DIRECT THERMAL & THERMAL TRANSFER LABEL ( BARCODE ) PRINTER

Super store
Super store
Super store0937 370 020